Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Viglacera (VGC): Lợi nhuận hợp nhất công ty Mẹ đạt 143% kế hoạch tháng 8/2023

Sáng ngày 5/9/2023, Tổng công ty Viglacera – CTCP tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động SXKD tháng 8, lũy kế 8 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2023.

                                                Toàn cảnh cuộc họp giao ban

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong bối cảnh thị trường còn có nhiều những tác động về biến động giá nguyên nhiên liệu cũng như các tác động về tài chính, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Viglacera vẫn duy trì và phát triển tốt. Sớm hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất toàn TCT từ tháng 7/2023, kết quả lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty tháng 8/2023 tiếp tục tăng trưởng, với kết quả lãi 150.9 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch tháng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 121% kế hoạch năm. Riêng lợi nhuận Công ty Mẹ đạt 143% kế hoạch tháng 8 và lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 117% kế hoạch năm 2023.

                  Bảng lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2023 (tỷ đồng)

Trong đó, đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của Viglacera là mảng Bất động sản KCN của công ty Mẹ tiếp tục phát huy ưu thế dẫn đầu. Với mảng VLXD có điểm sáng là kết quả kinh doanh Xuất khẩu của Viglacera có sự tăng trưởng vượt bậc, ghi nhận tăng trưởng rõ nhất ở nhóm Gạch ốp lát tăng 134% và kính xây dựng tăng 33%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023.

Trong những tháng cuối năm 2023, Viglacera sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, bám sát diễn biến thị trường, đầu tư vào công tác phát triển sản phẩm mới theo định hướng phát triển vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường.

Đối với lĩnh vực bất động sản, Viglacera sẽ tập trung thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án khu công nghiệp: Thuận Thành I, Tiền Hải, Phong Điền, Phú Hà, Hải Yên để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Đầu tư xây dựng các khu nhà ở công nhân. Trung tâm hỗ trợ một cửa Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp đã đưa vào hoạt động nhằm hỗ trợ người lao động thuận lợi tiếp cận thông tin và thủ tục đăng ký.

Đồng thời, Viglacera chủ động rà soát hàng tháng hoạt động sản xuất kinh doanh cho từng nhóm/ lĩnh vực hoạt động, chi tiết từng đơn vị thành viên nhằm nhằm bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt và chủ động kế hoạch sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

Trong giai đoạn thị trường chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Với những kết quả đã đạt được trong 8 tháng đầu năm, Viglacera tin tưởng sẽ tiếp tục điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành vượt các chỉ tiêu Kế hoạch 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ là tiền đề tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo.

Nguồn: http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/news.php/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-kinh-doanh/viglacera-vgc-loi-nhuan-hop-nhat-cong-ty-me-dat-143-ke-hoach-thang-8-2023-id-10488.html