Dự án

Dự án

Dự án Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 2, Hướng phùng 3

Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX là thành viên góp vốn, sở hữu trên 90% giá trị vốn góp tại Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng. Bằng năng lực, kinh nghiệm, Chúng tôi đã thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 và Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tổng mức đầu tư tại 02 Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 (20MW) và Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3 (29,4MW) là: 2.042 tỷ đồng.

Trước ngày 31/10/2021 toàn bộ 05 trụ Tuabin gió của Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 và 07 trụ Tuabin gió của Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3 đã được đưa vào vận hành và phát điện thương mại.