Dự án

Dự án

Dự án Nhà máy điện gió GELEX 1; GELEX 2; GELEX 3

Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX là cổ đông lớn, sở hữu trên 90% giá trị cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị. Bằng năng lực, kinh nghiệm, Chúng tôi đã thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện gió GELEX 1; GELEX 2 và GELEX 3 tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tổng Công suất tại 03 Nhà máy điện gió GELEX 1; GELEX 2 và GELEX 3 là: 88,2MW (Công suất mỗi dự án là: 29,4MW).

Tổng mức đầu tư tại Nhà máy điện gió GELEX 1; GELEX 2 và GELEX 3 là: 3.528 tỷ đồng.

Trước ngày 31/10/2021 toàn bộ 21 trụ Tuabin gió của Nhà máy điện gió GELEX 1; GELEX 2; GELEX 3 đã được đưa vào vận hành và phát điện thương mại.