Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX Tây Ninh

Công ty thành viên

  • Địa chỉ: Số 2/2 Đ/S 4 đường Trần Phú, Khu phố Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX Tây Ninh