Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco)

Công ty thành viên

  • Địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
  • Điện thoại: +84 218 3840 146
  • Email: viwasupco@gmail.com
  • Website: http://viwasupco.com.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco)