Dự án

Dự án

Dự án Trang trại điện mặt trời GELEX Ninh Thuận

Dự án Trang trại điện mặt trời GELEX Ninh Thuận

Ngày 04/06/2018 Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận – Công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX (tiền...

Dự án Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 2, Hướng phùng 3

Dự án Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 2, Hướng phùng 3

Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX là thành viên góp vốn, sở hữu trên 90% giá trị vốn góp tại Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng. Bằng...

Dự án Nhà máy điện gió GELEX 1; GELEX 2; GELEX 3

Dự án Nhà máy điện gió GELEX 1; GELEX 2; GELEX 3

Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX là cổ đông lớn, sở hữu trên 90% giá trị cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị....